Polityka Cookies

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania informacji, w tym danych osobowych Użytkowników oraz plików cookies i odnosi się serwisu Chmura Faktur (dalej: „Chmura Faktur”), którego operatorem jest Idea Bank Spółka Akcyjna(dalej: „Bank”) z siedzibą w Warszawie,  Rondo Daszyńskiego 2c, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052, NIP 5260307560, REGON 011063638, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 156 803 962 PLN (opłacony w całości), email: kontakt@ideabank.pl;
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie przy Rondo Daszyńskiego 2c
 3. Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną danych osobowych. Kontakt z IODO jest możliwy poprzez email (privacy@ideabank.pl) lub listownie na adres Banku z dopiskiem IODO (Idea Bank SA Rondo Daszyńskiego 2c 00-843 Warszawa)
 4. Chmura Faktur wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  1. w celu realizacji usługi świadczonej w Chmurze Faktur – z uwagi na okoliczność, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezbędne do wykonania tej usługi, w tym w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Chmury Faktur;
  2. w celu przeciwdziałania nadużyciom, przypadkom łamania Regulaminu oraz innych zachowań niezgodnych z przepisami prawa, np. oszustwom lub ogólnie przyjętymi normami społecznymi – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku, jakimi jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Chmury Faktur;
  3. w wewnętrznych celach administracyjnych, w tym w celach statystycznych, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Banku oraz zarządzania bazą klientów;
  4. w celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji składanych przez Użytkownika oraz dochodzenia lub obrony praw przed sądem – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Banku polegających na możliwości ustosunkowania się do zarzutów i w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami;
  5. w celu marketingowym (uwzględniających profilowanie w tych celach w związku z przedstawianiem Użytkownikowi spersonalizowanej oferty) – na podstawie zgody, która może być wycofana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) lub prawnie uzasadnionych interesów Banku, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług Banku;
  6. w celu analitycznym oraz badania satysfakcji Użytkownika – będących realizacją prawnie uzasadnionych interesów Banku, jakimi są doskonalenie prezentowanych przez Bank produktów i usług pod kątem zapotrzebowania i zadowolenia Użytkownika.
 5. Chmura Faktur realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach umieszczonych na stronie internetowej oraz aplikacji dane,
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANE PRZEZ BANK

 

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone w formularzach, zostają zaszyfrowane w urządzeniu Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła Użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł Użytkowników.
 3. W Chmurze Faktur jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Chmury Faktur.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja oprogramowania wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

DODATKOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA DANYCH

 

 1. Dane Użytkownika nie będą udostępniane odbiorcom danych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa chyba, że na podstawie odrębnej zgody Użytkownika, podmiotom powiązanym kapitałowo z Bankeim. Dane mogą być także przekazywane partnerom biznesowym, z którymi Bank współpracuje np. w celu zapewnienia możliwości funkcjonowania Chmury Faktur lub innym podwykonawcom, jak np. podmioty dostarczające usługi informatyczne, działającym na zlecenie Banku.
 2. Dane Użytkownika przechowywane będą do czasu usunięcia konta w Chmurze Faktur, a następnie do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, a w celach marketingowych – do czasu wycofania zgody lub wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych.
 3. Użytkownik – stosownie do sytuacji – ma prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w sytuacji ich przetwarzania przez Bank na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Bnaku, np. w celach marketingowych (w tym do profilowania w tych celach).
 5. Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na zgodzie Użytkownika.
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, co oznacza, że rejestracja i związane z nią podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym jednak niezbędne jest do zaistnienia możliwości założenia konta w Chmurze Faktur oraz realizacji przez Bank świadczenia usługi w Chmurze Faktur.

 

INFORMACJE W FORMULARZACH:

 

 1. Chmura Faktur zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Chmura Faktur może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Chmura Faktur może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz.

 

LOGI ADMINISTRATORA

 

Informacje o zachowaniu Użytkowników w Chmurze Faktur mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Chmurą Faktur.

 

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 

 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Chmury Faktur pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Bank.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Chmury Faktur i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Chmury Faktur. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Banku do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Chmury Faktur i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Chmury Faktur korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron;
  3. utrzymania sesji Użytkownika Chmury Faktur (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Chmury Faktur ponownie wpisywać loginu i hasła.
 4. W ramach Chmury Faktur stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. pliki cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies) – to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Te pliki pozwalają dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich Użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).
 5. Zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów internetowych Bank przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Bank zna publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne Chmury Faktur. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:
  1. czas nadejścia zapytania;
  2. czas wysłania odpowiedzi;
  3. informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
  4. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w wypadku gdy przejście na stronę Banku nastąpiło przez odnośnik;
  5. informacje o przeglądarce Użytkownika.
 6. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Chmury Faktur mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Chmury Faktur. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.
 7. Chmura Faktur może zawierać odnośniki do innych stron www. Bank nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności/plików cookies znajdującą się na tych stronach. Postanowienia niniejszej Polityki plików cookies dotyczą Chmury Faktur.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki prywatności do powyższych postanowień wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.
 2. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 02.09.2020r.